Bedrijfsgegevens

Op twaalf hectare grasland worden 200 ooien gehouden, waarvan een 75 eenjarige ooien die grotendeels aflammeren, zodat we een jaar eerder kunnen selecteren op het geboorteverloop. Aflamproblemen komen daardoor nauwelijks meer voor.

Door deelname aan het weegprogramma hebben we een extra selectie mogelijkheid om binnen het bedrijf de snelste groeiers naar boven te halen. Dit geeft ons in combinatie met hoog productieve dieren en het streven naar optimale functionaliteit niet alleen een hoger rendement, maar ook enorm veel voldoening over het werk met de Texelaars.

Een zestal rammen verzorgen de dekdienst en worden zo mogelijk ook ingezet bij collega fokkers.

Start / continu